Personalgruppenausschuss

Ärzte und Ärztinnen

OA Dr. Wolfgang Weismüller
© © Gstudio Group - Fotolia
OA Dr. Wolfgang Weismüller

Vorsitzender des Personalgruppenausschusses Ärzte und Ärztinnen
E-Mail: mailto:wolfgang.weismueller@gesundheitsverbund.at
Telefon: 01/60191-3351

OA Dr. Stefan Felke
© © Gstudio Group - Fotolia
OA Dr. Stefan Felke

1. Stellvertretender Vorsitzender des Personalgruppenausschusses
E-Mail: mailto:stefan.felke@gesundheitsverbund.at
Telefon: 01/80110-2266

Dr. Isabella Heissenberger
Dr. Isabella Heissenberger

2. Stellvertretende Vorsitzende des Personalgruppenausschusses
E-Mail: mailto:isabella.heissenberger@gesundheitsverbund.at
Telefon: 01/49150-2970