Personalgruppenausschuss

Pflege

Gerhard Steiner
Gerhard Steiner

Vorsitzender des Personalgruppenausschusses Pflege
E-Mail: gerhard.steiner2@wienkav.at
Telefon: 01/40409-60728
Fax: 01/40409-99-60728

Roul Maszar
© Foto: Richard Schuster
Roul Maszar

1. Stellvertretender Vorsitzender des Personalgruppenausschusses Pflege
E-Mail: roul.maszar@wienkav.at
Telefon: 01/40409-60705

Christa Hörmann
© Foto: Richard Schuster
Christa Hörmann

2. Stellvertretende Vorsitzende des Personalgruppenausschusses Pflege
E-Mail: christa.hoermann@wienkav.at
Telefon: 01/31316-83703 oder 01/40409-60703